Di-Et-Tri is dé studievereniging voor de studenten van de opleiding Voeding & Gezondheid in Wageningen. Di-Et-Tri is een zeer veelzijdige, actieve vereniging. Er wordt veel georganiseerd om de band tussen voedingsstudenten te vergroten zoals feesten, borrels en uitjes.

Samenvattingen

Binnekort komen er meer samenvattingen op de website.

Wij kunnen niet garanderen dat deze samenvattingen compleet zijn!

Als je zelf nog samenvattingen hebt, kan je altijd mailen naar onderwijs.diettri[@]gmail.com

Periode 1

MAT-15303 Statistiek 1 geschreven samenvatting (In deze samenvatting staat een fout op de eerste pagina. Histogram is kwantitatief, staafdiagram is kwalitatief.)

MAT-15303 Statistiek 1 samenvatting

YNH-10302 Basic Skills for BVG-students

PCC 12803 General Chemistry for the Life Sciences

HAP-21303 Integrated Human Physiolgy

TOX-20303 Toxicology

 

Periode 2

CBI-10306 Celbiologie - eindtermen

HNE-10806 Nutrition and Health: Macronutrients, Energy and Health samenvatting

HNE-10806 Nutrition and Health: Macronutrients, Energy and Health samenvatting

HNE-10806 Nutrition and Health: Macronutrients, Energy and Health uitwerkingen leerdoelen

HNE-20306 Nutrition behaviour

HNE-20306 Nutrition behaviour 

 

Periode 3

HAP-10306 Principles of Human Physiology

HAP-10306 Principles of Human Physiology

HNE-23306 Pharmacology and Nutrition deel 1

HNE-23306 Pharmacology and Nutrition deel 2

Periode 4

MAT-15403 Statistiek 2 

HNE-27806 General Medicine

HNE-27806 General Medicine overview

TOX-30306 begrippenlijst

TOX-30306 hoorcolleges

Periode 5

MCB-10806 Social Psychology

HNE-26306 Research methodology

HNE-33806 Pulbic Health Practice begrippenlijst

HNE-33806 Pulbic Health Practice samenvatting

Periode 6:

HNE11306 Nutritional aspects of foods

MIB-11306 Microbiology

MIB-11306 Microbiology

HNE-39306 Pharmacological aspects of nutrition