Di-Et-Tri is dé studievereniging voor de studenten van de opleiding Voeding & Gezondheid in Wageningen. Di-Et-Tri is een zeer veelzijdige, actieve vereniging. Er wordt veel georganiseerd om de band tussen voedingsstudenten te vergroten zoals feesten, borrels en uitjes.

Informatie en urenoverzicht Lexcie

 

Studiepunten regeling deelname Lexcie activiteiten

Voor deelname aan excursies/lezingen/debatten etc. van de Lexcie en Sollicie kan een student 1ECTS verdienen voor het ‘vak’ HNE-23801. Dit studiepunt wordt toegekend indien de student 28 uur aan Lexcie activiteiten heeft deelgenomen. Zowel BVG als MNH studenten kunnen door deelname aan activiteiten van de Lexcie 1 ECTS verdienen. Één dagdeel/avond activiteit is 4 uur waard en een activiteit die één hele dag duurt (bv. een excursie) is 8 uur waard. Activiteiten die minder lang duren, zoals lezingen en films, zijn 2 uur waard. 

De Lexcie en Sollicie zijn niet verantwoordelijk voor het bijhouden van de uren per student. Het is de bedoeling dat de student zelf bijhoudt aan welke activiteiten hij/zij heeft deelgenomen en hoeveel uur dit totaal is. Bovendien moet de student zich bij elke activiteit aftekenen door het zetten van zijn/haar handtekening als hij/zij bij een activiteit aanwezig is geweest. Indien er geen handtekening is gezet door de student op de aftekenlijst, kunnen er helaas geen uren toegekend worden voor de deelname aan de activiteit.

Indien de student naar eigen inzicht 28 uur heeft verzameld en dus recht heeft op 1 ECTS kan de student een lijst met activiteiten waar hij/zij aan heeft deelgenomen mailen naar bvg@wur.nl. Hier wordt gecheckt of dit inderdaad klopt en of de handtekening per activiteit op de aftekenlijst staat. Indien dit inderdaad klopt, honoreren zij het punt. Vervolgens geven zij aan SSC door dat de student 1 ECTS voor het ‘vak’HNE-23801 heeft verdiend.

voorbeeld:

De student hoeft niet binnen 1 jaar aan 28 uur aan activiteiten deel te nemen, maar kan gedurende meerdere jaren in de Bachelor of Master fase deelnemen aan verschillende activiteiten en op deze manier 28 uur verzamelen voor 1 ECTs.
Voorbeeld student x:
Bachelor jaar 2 (8 uur) : deelname aan 2 activiteiten van 4 uur
Bachelor jaar 3 (16 uur): deelname aan 2 activiteiten van 8 uur
Master jaar 1 (4 uur): deelname aan 1 activiteit van 4 uur 
Totaal:  8 + 16 + 4 = 28 uur = 1 ECTS 

Uren Lexcie

De lijst met Lexcie activiteiten van de afgelopen jaren vind je hier!

 

Uren Sollicie

De Sollicie is opgeheven, maar de lijst met Sollicie activiteiten van de afgelopen jaren vind je hier.