Di-Et-Tri is dé studievereniging voor de studenten van de opleiding Voeding & Gezondheid in Wageningen. Di-Et-Tri is een zeer veelzijdige, actieve vereniging. Er wordt veel georganiseerd om de band tussen voedingsstudenten te vergroten zoals feesten, borrels en uitjes.

Kascontrolecie

De penningmeester van het bestuur van Di-et-Tri moet ervoor zorgen dat alle financiële zaken binnen de vereniging goed verlopen. Commissies moeten geld ontvangen; activiteiten kosten altijd geld dus rekeningen moeten betaald worden; lidmaatschapsgeld, donateurs geld, sponsorgeld en subsidies moet geïnd worden; declaraties moeten worden betaald en ga zo maar door. Een hele mix van handelingen dus, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Om te controleren of de penningmeester het bos wel blijft zien en de gemaakte begroting voor dat jaar min of meer nastreeft, is de kascontrolecie in het leven geroepen. Twee keer in het jaar komt de kascontrolecie bij de penningmeester om alle kasboeken, overschrijvingen en afschrijvingen te bekijken en te controleren.


De kascontrolecie bestaat uit:

Ilse Evers  

Fleur Willems